9/06/2016

Gimana Allah Aja!


Allah telah menentukan segala perkara untuk makhluk-Nya sesuai dengan ilmu-Nya yang terdahulu (azali) dan ditentukan oleh hikmah-Nya. Tidak ada sesuatupun yang terjadi melainkan atas kehendak-Nya dan tidak ada sesuatupun yang keluar dari kehendak-Nya. Maka, semua yang terjadi dalam kehidupan seorang hamba adalah berasal dari ilmu, kekuasaan dan kehendak Allah, namun tidak terlepas dari kehendak dan usaha hamba-Nya.

Gimana Allah Aja!
www.rumahzakat.org

Betapa mulia jiwa yang sabar dan ikhlas, yang meyakini akan datangnya kebahagian pemberian Allah Swt.

Menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, kepasrahan diri kepada-Nya, ridha dengan ketetapan-Nya, berprasangka baik, (husnuz-zhan) kepada-Nya, dan menunggu jalan keluar yang diberikan-Nya adalah buah-buah iman yang paling utama dan sifat kaum mukmin yang paling mulia. Ketika seorang hamba telah dapat meyakini balasan yang baik dan menyandarkan seluruh hidupnya kepada tuhan, maka akan mendapatkan penjagaan, kekuasaan, kecukupan, kekuatan, dan pertolongan dari Allah.

Jika mata-mata perlindungan tuhan telah menjagamu, maka tidurlah dengan nyaman sebab semua bencana akan aman. Ketika dilemparkan ke dalam kobaran api Ibrahim as. Berkata,’’ Cukuplah Allah sebagai penolong dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung,’’ Allah lalu menjadikan kobaran api itu dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Ketika diancam oleh bala tentara kaum kafir dan battalion kaum penyembah api, rasulullah Saw dan para sahabat beliau berkata,’’ Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung; Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia ( yang besar ) dari Allah, mereka tidak mendapat bencana apa-apa, mereka mengikut keridhaan Allah, DanAllah mempunyai karunia yang besar.’’ ( Qs. Ali’imran ( 3):173-174 ).

Manusia belaka tidaka akan mampu melawan derasnya bencana, tidak akan mampu menghadang badai nestapa, tidak akan mampu menghadapi ganasnya derita, karena ia hanyalah makhluk lemah tak berdaya. Yang dapat dilakukan manusia hanyalah menyerahkan sepenuhnya kepada tuhan, percaya dengan perlindungan-Nya, dan memasrahkan segala urusannya kepada Allah. Kalau tidak, apa lagi daya yang dimiliki hamba yang fakir dan hina ini ketika dirundung nestapa dan dihimpit derita,’’ Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman.’’ ( Qs. Al-Ma’idah (53):23 ).

Wahai orang yang ingin menasehati dirinya, pasrahkan diri Anda kepada Yang Maha kuat lagi Mahakaya, pemilik kekuatan yang kuat. Dia akan melepaskan diri Anda dari kecelakaan dan mengeluarkan Anda dari kesulitan.

Buatlah slogan dan semboyan hidup Anda:’’ Cukuplah Allah sebagai penolong dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung.’’ Jika Anda dihinggapi sakit, Anda selalu menderita sakit, dan ujian itu semakin berat menimpa Anda, maka katakanlah,’’ Cukuplah Allah sebagai penolong dan Allah adalah sebaik-sebaiknya pelindung.’’

Tatkala Anda takut kepada musuh, gelisah menghadapi gangguan kaum lalim, atau khawatir dengan musibah, maka bisikan dalam hati Anda, ‘’ Cukuplah Allah sebagai penolong dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung.’’ Dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong.’’ ( Qs. Al-furqan ( 25):31 ).

Yakin itu tidak berdiri sendiri. ia bergandengan dengan syukur, dengan sabar, dengan ikhlas, dengan ridho, dengan baik sangka, dan lainnya.

Setiap pekerjaan ada resikonya, setiap kesuksesan pun juga ada resikonya. SABAR dan IKHLAS dapat mengubah resiko jadi lebih indah.

So, pasrahkan semuanya pada-Nya. Gimana Allah aja !

Sumber: FP Rumah Zakat


Semoga Sobat hari ini lebih baik dari kemarin, jika ada yang ingin ditanyakan terkait program RZ Cilegon, silahkan isikan komentar dibawah ini
EmoticonEmoticon